Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 61 661 60 50 lub napisz: sklep@tech-poznan.pl

Zrób zakupy i wygraj! - regulamin konkursu

ZASADY KONKURSU "Zrób zakupy i wygraj!"

 • Zrób zakupy za co najmniej 500 zł netto na naszej stronie internetowej www.tech-poznan.pl  
 • Podczas składania zamówienia w "Uwagach" wpisz: "Biorę udział w konkursie."

 • Zgłoszenie do konkursu przyjmujemy również drogą mailową. Wystarczy do nas napisać z wyrazem chęci wzięcia udziału w konkursie.
 • Opłać zamówienie
 • Czekaj na wyniki losowania!

NAGRODY:

 • 1 wylosowana osoba: torba narzędziowa PROLINE
 • 2 wylosowana osoba: piłka Adidas EURO2016

 


 

REGULAMIN KONKURSU  "Zrób zakupy i wygraj!"

§ 1. Konkurs - organizator konkursu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Zrób zakupy i wygraj!”.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Tech Dwa Sz. Orszulak, G. Bręcz Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”)
 3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem stron www.oferta.tech-poznan.pl oraz portalu Facebook

§ 2. Rozpoczęcie, prowadzenie i czas trwania

 1. Organizator rozpoczyna „Konkurs” z dniem 19.03.2017 r.,
 2. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony organizatora oraz profili społecznościowych tj.:
 3. Czas trwania konkursu: „Konkurs” trwa do 30.04.2017 roku

§ 3. Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby spełniające warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Tech Dwa Sz. Orszulak, G. Bręcz Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  1. Zrób zakupy za co najmniej 500 zł netto na stronie www.tech-poznan.pl
  2. Podczas składania zamówienia w „Uwagach” wpisz: „Biorę udział w konkursie” lub wyślij do nas maila na adres sklep@tech-poznan.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konkursie.
  3. Sfinalizuj zamówienie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Ze wszystkich złożonych zamówień na kwotę co najmniej 500 zł netto zostanie wyłoniony zwycięzca.
 2. Zwycięzców wybierzemy w drodze losowania w dniu 07.05.2018 roku.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 09.05.2018 roku na stronie http://oferta.tech-poznan.pl w formie postu na stronie Facebook.
 4. O wygranej, zwycięzca zostanie powiadomiony stosowną wiadomością na adres email, z którego złożono zamówienie.

§ 5. Nagrody oraz ich wydanie

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 
 • Pierwsza wylosowana osoba: Torba narzędziowa marki PROLINE (numer katalogowy 62138) - bez dodatkowego wyposażenia.
 • Druga wylosowana osoba: Piłka nożna marki ADIDAS z edycji EURO2016
 1. Korespondencja Organizator – Zwycięzca będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem adresu email z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.
 2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem poczty lub kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego nagród w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany w wiadomości e-mail od zwycięzcy, uważa się za przekazane a organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
 5. Koszty usług kurierskich związanych z dostarczeniem nagród do Zwycięzców ponosi Organizator.
 6. W przypadku nie wykorzystania /nie odebrania nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o prawie do nagrody, prawo do nagrody wygasa, a nagroda zostaje w dyspozycji Organizatora. 

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 ) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród przez Organizatora – Tech Dwa Sz. Orszulak, G. Bręcz Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.
 2. Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej obejmuje także publikację, imienia i nazwiska.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Tech Dwa Sz. Orszulak, G. Bręcz Spółka Jawna ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań, z dopiskiem „Zrób zakupy i wygraj” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty opublikowania list zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym. Reklamacje opóźnione nie podlegają rozpatrzeniu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 8. Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zakazane są zmiany mające bezpośredni wpływ na klasyfikację uczestników Konkursu.
 2. Organizator ma prawo żądać od zwycięzców konkursu dowodu tożsamości celem identyfikacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl