Regulamin promocji: Promocja produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W
Regulamin promocji: Promocja produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Promocja produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W – zrób zakupy za min. 1 000 zł netto i otrzymaj voucher do sklepu Media Expert o wartości 100 zł brutto”

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą „Promocja produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W – zrób zakupy za min. 1 000 zł netto i otrzymaj voucher do sklepu Media Expert o wartości 100 zł brutto” zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna., zwaną dalej „Organizatorem”.

1.2 Promocja przeznaczona jest dla Klientów Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna, którzy do czasu rozpoczęcia promocji „Promocja produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W – zrób zakupy za min. 1 000 zł netto i otrzymaj voucher do sklepu Media Expert o wartości 100 zł” nie zamawiali konkretnych produktów marki 3M: 775L, 310W, 710W.

1.3 Promocja ma na celu dotarcie do nowych Klientów i zachęcenie ich do poznania i przetestowania produktów marki 3M.

1.4 Regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1 Organizator – Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, KRS: 0000386438, NIP: 7792333375.

2.2 Promocja – akcja promocyjna przeznaczona dla klientów Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna, którzy po raz pierwszy zamówią produkty marki 3M: 775L, 310W, 710W.

2.3 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca klientem sklepu Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów: 775L, 310W, 710W na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.4 Produkty promocyjne – produkty biorące udział w promocji:

 • Dysk ścierny na podłożu siatkowym 3M Xtract™ 310W
 • Net Dysk ścierny na podłożu siatkowym 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W
 • Dysk ścierny na podłożu foliowym 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L

 

 1. Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa 

3.1 Promocja obowiązuje w dniach 1 sierpnia 2023 - 6 grudnia 2023 r. w sklepie Tech Poznań, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań.

3.2 Promocja polega na uzyskaniu vouchera do sklepu Media Expert o wartości 100 zł brutto za zrealizowanie zakupu Produktów Promocyjnych o wartości minimum 1 000 zł netto w sklepie Tech Poznań.

3.3 W przypadku realizacji zakupu będącego wielokrotnością kwoty 1 000 zł netto, Uczestnikowi przysługują maks. 1 voucher do sklepu Media Expert o wartości 100 zł brutto.

3.4 Produkty biorące udział w promocji to:

 • Dysk ścierny na podłożu siatkowym 3M Xtract™ 310W
 • Net Dysk ścierny na podłożu siatkowym 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W
 • Dysk ścierny na podłożu foliowym 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L

3.5 Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział tylko 1 raz, co oznacza, że może otrzymać maks. 1 voucher podczas trwania Promocji.

3.6 Voucher możliwy jest do zrealizowania w dowolnym sklepie Media Expert.

3.7 Voucher rabatowy nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można wymienić go na gotówkę.

 

 1. Zasady zwrotu towaru

4.1 W przypadku zwrotu towaru objętego promocją, zakupionego w dniach 1.08.23-17.12.2023 r. do którego został wydany voucher, Uczestnik traci uprawnienia do zwrotu zakupionego towaru.

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji

5.1 Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Promocji.

5.2 Reklamacja powinna zostać zgłoszona poprzez wiadomość e-mail, na adres mailowy: sklep@tech-poznan.pl.

5.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora Promocji.

5.4 Reklamacje Promocji może zgłosić wyłącznie Uczestnik.

 

 1. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji oraz do 14 dni po zakończeniu Promocji, na stronie internetowej www.tech-poznan.pl oraz w sklepie stacjonarnym Tech. Sz. Orszulak, G. Bręcz, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań.

6.2 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.3 Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

6.4 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.5 Sklep Tech Sz. Orszulak, G. Bręcz spółka jawna prowadzi sprzedaż detaliczną, hurtową oraz do dalszej odsprzedaży.

Dostępne marki:

       

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl