Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Spółkę TECH Sz. Orszulak, G. Bręcz Sp. J. z siedzibą ul. Kacza 7, 60-106 Poznań

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

TECH Sz. Orszulak, G. Bręcz Sp. J. z siedzibą ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, KRS: 0000386438 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@tech-poznan.pl, telefonicznie pod nr: (061) 8263927 albo pisemnie ul. Kacza 7, 60 – 106 Poznań.

Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@tech-poznan.pl albo pisemnie ul. Kacza 7, 60 – 106 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią na podstawie zgody będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy, tj.:

 1. w przypadku dokonywania zamówień bądź zleceń albo zakupu towarów i/lub usług na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), b) lub c) RODO);
 2. zarządzania ryzykiem i monitorowania zobowiązania wynikającego z Umowy, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 3. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 4. sprawozdawczych, statystycznych i analiz, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przygotowaniu produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie zobowiązaniem danego klienta oraz portfelem wierzytelności Administratora wobec jego klientów (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 5. przeprowadzania postępowań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 6. realizacji usług dodatkowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Panią/Pana w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. dane identyfikujące osobę, w tym: imiona i nazwiska, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON), dane dotyczące dokumentów tożsamości (typ, numer i seria), data urodzenia, płeć, obywatelstwo, stan cywilny;
 2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), data zamieszkania, podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
 3. dane dotyczące Umowy takie jak: rodzaj zamawianych produktów i/lub usług, kwota i waluta, okres i warunki spłaty zobowiązania.

Źródło pochodzenia danych 

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana przy zawarciu Umowy.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora następującym podmiotom:

 1. Kancelarii prawnej Radcy prawnego Sławomir Nikonowicz z siedzibą os. Wł. Jagiełły 26/7, 60 – 694 Poznań, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań windykacyjnych i zabezpieczających na podstawie przepisów prawa oraz konieczne do realizacji Umowy;
 2. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności: zakładom ubezpieczeń, brokerom i agentom ubezpieczeniowym, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu prawidłowego wykonania Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl